กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (สสส.) จัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 11/8/2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (สสส) จัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (The survey of university students’ health behavior)


เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ วิทยาลัย ประเมินสุขภาวะของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
⏳ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2565 ผ่านQR CORD
*นักศึกษา ที่ประเมินสุขภาวะของตนเอง จะได้รับหน่วยกิจกรรม 0.5 หน่วย โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อนักศึกษา

☎️ติดต่อผู้ประสานงาน☎️
คุณสุภาภรณ์ แสนสะท้าน โทร 082-283-3512
กองพัฒนานักศึกษา โทร 053-885443 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ