ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. จัดเสวนา“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โควิด - 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 15/12/2564

         

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการออนไลน์ ในโครงการ“สมุนไพรพื้นบ้านพิชิต โครวิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อดูแลสุขภาพในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีระยะเวลาการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 2 วัน ระว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน

         

 

 

        

Memilih penyedia mesin slot online terbaik di Indonesia memang tidak mudah. Terutama untuk pemula. Banyak yang masih bingung dalam menentukan penyedia mesin slot online terbaik dan terpercaya. Oleh karena itu, para bandar harus selalu berhati-hati dalam memilih provider yang benar-benar terbaik dan dapat dipercaya dalam permainan sehari-hari.

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki pemain mesin slot online adalah memahami penyedia yang andal. Selain itu ada banyak juga permainan judi seperti poker online dan ceme online yang pastinya bisa anda mainnkan di situs siapslot.

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การวิจัย