ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในโครงการ JICA เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/10/2564

              วันที่ 13 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Ms. Yukari Hashino อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นภายใต้โครงการอาสาสมัครขององค์การ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเภท Senior JOCV เพื่อมาสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุข ณ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 1 ธันวาคม 2564

             

             

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา