ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชนจัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับ อสม. ใน รพ.สต. ตำบลขี้เหล็ก

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/10/2564

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชนจัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้กับ อสม. ใน รพ.สต.ตำบลขี้เหล็ก ในวันที่ 24 เมษายน 2562

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยิ้ม

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา