ภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการ “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม”

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564

              นายณัฐวุฒิ  คัมภีร์ ประธานโครงการนิทรรศการ “อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม” เปิดเผยว่า นักศึกษาภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดนิทรรศการอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทรงคุณค่าหัตถกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานหัตถกรรม อาทิ เครื่องเขิน งานลงรัก ลงชาด ขูดลายพื้นเมืองแบบโบราณที่บ่งบอกเอกลักษณ์ลวดลายล้านนา งานกระดาษสาบ้านต้นเปา งานไม้ไผ่ ผ้าทอโบราณ ตำนานเส้นใยผ้าไหมยกดอกหัตถศิลป์เครื่องเงินล้านนา ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นิทรรศการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบนิทรรศการ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ใช้ทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการดำเนินงานจริง โดยมี ผศ.รุทธ ประวัง อาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

                  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 08.30 – 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage : อัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทรงคุณค่าหัตถกรรม หรือ https://www.facebook.com/Attalakphumpanya


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ