ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

            ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 adiCET วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา