เปิดตัวหนังสือแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน และ งานปริวรรตเรื่องสัพพะตำราสล่าล้านนา

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564

 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดตัวหนังสือใหม่ 2 เล่มผ่านการถ่ายทอดสด ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อ.ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งครั้งนี้ได้นำเสนอแบบเรียนตัวเมืองล้านนา (หนังสือรูปภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน) โดย ภวัต ณ สิงห์ทร และ สัพพะตำราสล่าล้านนา (ตำราบอกไฟ ตำราผสมปูน ตำราผสมหาง ตำราน้ำแต้ม-น้ำหมึก-น้ำคาบ) โดย ดิเรก อินจันทร์ โดยสามารถชมบันทึกการถ่ายทอดสดได้ที่หน้าเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือทางเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าว และฟอนต์ LN-CMRU95 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ http://www.culture.cmru.ac.th/web60/content/7331

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา