หอพักนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวียงบัว 1 (อยู่บริเวณศูนย์เวียงบัว ต.ช้างเผือก) ราคาถูกสะอาด ประหยัด ปลอดภัย

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 8/11/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บริการหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศูนย์แม่ริม และศูนย์เวียงบัว 1  ในราคาถูกสะอาด ประหยัด ปลอดภัย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ