ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการอบรมศิษย์เก่าเรื่อง “พัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19”

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 15/09/2564

                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมศิษย์เก่าเรื่อง การพัฒนาอาชีพออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ และเทคนิคการสร้างบทความออนไลน์ให้ปัง” วิทยากรโดย คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

     


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา