ศูนย์ AiroTEC ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ AirVisual ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

CMRU Faculty : ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) | Date and Time : 27/12/2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศูนย์ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและส่งมอบเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5  IQAir รุ่น AirVisual Pro ให้กับโรงเรียนวัดป่าตัน เพื่อใช้ในการตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศให้กับครูนักเรียน  


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย