มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 9/11/2564

                            รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบเหรียญพระพิฆเนศวร ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันต่อไป และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ป้องกัน Covid-19 แด่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ