เขาช่อง ร่วม "GREEN ROAD" รณรงค์คัดแยกขยะ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

                โครงการ GREEN ROAD ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บและคัดแยกขยะพลาสติก นำมาทำเป็นอิฐบล็อกรีไซเคิลเพื่อใช้ปูพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยการสนับสนุนงบประมาณและซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำอิฐบล็อกรีไซเคิล ปูถนนเป็นลู่วิ่งเลียบชายหาด ระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้กับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี  จังหวัดกระบี่ รวมถึงในแคมเปญ “ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง” ที่เปิดให้ผู้ชมจากทางบ้าน ส่งซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องมาโหวตทีมที่ชอบเ พื่อลุ้นรางวัลในแคมเปญแล้ว ยังจะนำไปร่วมทำอิฐบล็อกรีไซเคิลเพื่อปูถนนในโครงการ GREEN ROAD เพื่อเป็นประโยชน์ยั่งยืนให้ชุมชนอีกด้วย 

เขาช่อง ร่วม "GREEN ROAD" รณรงค์คัดแยกขยะ

เขาช่อง ร่วม "GREEN ROAD" รณรงค์คัดแยกขยะ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย