จังหวัดเชียงใหม่ จัด โครงการ “Chiang Mai Green at Heart : ขยะสร้างประโยชน์” แก้ปัญหาขยะในเมืองท่องเที่ยว

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

Chiang Mai Green at Heart : ขยะสร้างประโยชน์ มีเป้าหมายที่จะรวบรวมขยะเพื่อมาทำอิฐบล็อก 500 ก้อน ซึ่งใช้ถุงพลาสติกประมาณ 50,000 ใบ สำหรับปูพื้นลานกิจกรรมชุมชน "โหล่งฮิมคาว" ชุมชนเล็กที่ตั้งอยู่ที่บ้านมอญ ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนศิลปหัตถกรรม มีวิถีอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว และจัดกิจกรรมประเพณีสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง พร้อมยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนแบบญาติมิตรในแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย กับแนวคิดสโลว์ไลฟ์

ก่อนหน้านี้โครงการนี้ได้ไปสาธิตการทำถนนและบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกแล้วใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ทั้งที่เชียงใหม่, ขอนแก่น, สมุทรสงคราม และกระบี่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นำเอาขยะถุงพลาสติกมาทำเป็นถนนและบล็อกรีไซเคิล ที่มีระยะทางยาว 1 กิโลเมตร สามารถกำจัดขยะถุงพลาสติกไปได้ถึง 3,000 กิโลกรัมหรือประมาณ 1,700,000 ใบ โดยสามารถนำมาใช้ทำได้ทั้งถุงหูหิ้วพลาสติก และถุงร้อนใส่แกงที่ล้างแล้ว

วันนี้ลานกิจกรรมของชุมชนโหล่งฮิมคาว ได้รับอิฐบล็อกจากโครงการมาปูเรียบร้อยแล้ว แถมยังเสนอตัวเป็นหนึ่งในจุดรับขยะพลาสติกอีกแห่งของเชียงใหม่ด้วย ใครอยู่ในเชียงใหม่สามารถนำไปส่งได้เช่นกัน นอกเหนือจากที่สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรืออยู่ไกลก็สามารถส่งเป็นพัสดุถึงโครงการกรีนโรด โดย ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย