นศ. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ที่ถนนคนเดินเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 9/11/2564

          น้อง ๆ นศ.ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ช่วงเย็นวานนี้ (23 ก.พ.63) ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายพลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน กว่า 20 คน จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงวิธีการป้องกัน

ซึ่งก็ได้มีการจัดบูธให้ความรู้ทั้งในเรื่องของผลกระทบของ PM2.5 ค่าฝุ่นละอองในอากาศบริเวณพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา