เอปสัน ร่วมโครงการรักษ์โลก สร้างบล็อกปูพื้น จากถุงและขวดพลาสติกรีไซเคิล

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 9/11/2564

            นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เอปสันตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนคือประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องร่วมกันใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน การรีไซเคิลกระดาษเพื่อลดการตัดไม้ การลดการสร้างมลพิษทั้งทางอากาศ น้ำ หรือลดขยะจากกระบวนการผลิต เทคโนโลยีของเอปสันจึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นบนหลักการที่ว่า จะต้องสามารถนำเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมให้กับผู้ใช้ และตั้งเป้าหมายดังกล่าวเป็นที่มาของการกำหนดแนวทางของโปรแกรมซีเอสอาร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดตามกรอบปฏิบัติของ SDG โดยให้น้ำหนักในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดทางบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ และโครงการ Green Road มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการผลิตถุงผ้าจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปแลกถุงพลาสติกจากเหล่าพนักงานบริษัทตามอาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “From Plastic to Fabric” ทั้งยังเป็นการขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา”  สำหรับถุงพลาสติกที่รวบรวมมาได้นั้น ได้ถูกส่งต่อให้โครงการ Green Road เป็นผู้คัดแยกและแปลงสภาพเป็นอิฐบล็อก เพื่อใช้ปูพื้นลานกิจกรรมและทางเดิน ภายในวัดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ของผู้คนในชุมชนต่อไป “บล็อกปูพื้นที่ได้จากการรีไซเคิลถุงและขวดพลาสติก มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ที่สำคัญเป็นวิธีการกำจัดขยะพลาสติกในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เอปสันจึงมองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยในขณะนี้ และสอดคล้องกับแนวทางซีเอสอาร์ของบริษัทฯ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย