สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดอบรมทำอาหารสร้างสรรค์เมนู Signature ไก่แม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 9/11/2564

          เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 คณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน โดยใช้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นวัตถุดิบหลัก อาทิ เมนูไก่แม่ฮ่องสอนคั่วใบชะพลู ไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ไก่แม่ฮ่องสอน ผัดผักสามหมอก ต้มยำไก่แม่ฮ่องสอน และไก่แม่ฮ่องสอนอุ๊บ โดยเชฟตูตู จากร้าน Food For You ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร Classic cooking home อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

         ทั้งนี้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหาร และการปรับปรุงโรงเรือน เพื่อคงไว้ซึ่งไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถนำผลผลิตต่อยอดและสร้างสรรค์เมนูอาหารจากไก่แม่ฮ่องสอน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับเอกลักษณ์ของไก่แม่ฮ่องสอนมีลักษณะหนังบาง เนื้อนุ่ม แน่น คอเลสเตอรอลต่ำ และด้วยวิธีการเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติทำให้มีความปลอดภัยด้านอาหารเนื่องจากไม่ใช้สารเคมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย