ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 9/11/2564

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 (156) / 2563 โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

   โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการดำเนินโครงการด้านการวิจัย โครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการ โครงการโรงเรียนในกองทุนการศึกษา และโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด - 19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 ทั้งนี้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการผ้าและสิ่งทอชุมชน ซึ่งเป็นห้องเก็บผ้าหมี่ขิดประวัติศาสตร์ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทอให้เป็นผ้าหมี่ขิดที่ยาวที่สุดในโลก จนเป็นที่มาของคำขวัญส่วนหนึ่งของ จ.อุดรธานีที่ว่า “ธานีผ้าหมี่ขิด” และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ อาคารหอประวัติ พร้อมชมการบรรเลงของวงออเครสตร้า การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือ “อีสานเทรเชอร์ : ทรัพย์พื้นถิ่น หัตถศิลป์อีสาน สู่แฟชั่นสากล” ออกแบบตัดเย็บ โดยศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี หรือ FTCDC และแสดงแบบโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

 

 

 

Memilih penyedia mesin slot online terbaik di Indonesia memang tidak mudah. Terutama untuk pemula. Banyak yang masih bingung dalam menentukan penyedia mesin slot online terbaik dan terpercaya. Oleh karena itu, para bandar harus selalu berhati-hati dalam memilih provider yang benar-benar terbaik dan dapat dipercaya dalam permainan sehari-hari.

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki pemain mesin slot online adalah memahami penyedia yang andal. Selain itu ada banyak juga permainan judi seperti poker online dan ceme online yang pastinya bisa anda mainnkan di situs siapslot.

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ