มร.ชม. ร่วมแสดงดนตรี งาน Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก) ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 9/11/2564

                 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2564 หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรดุริยางค์สากลร่วมกิจกรรม Best Chiang Mai ครั้งที่ 2 “แอ่วม่วน ดีลคุ้ม” (ดนตรีเปิดหมวก) ในรูปแบบ “New Normal" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี และ อ.นันทกร พงศ์เลิศวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือจัดขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และ ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ,  พล.ต.ต. ปชา รัตนพันธ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายสมฤทธิ์ ไหคำ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคเหนือ TTAA และ นายนวพล คันธวนิช ประธานกองทุน We Love Chiang Mai ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา