จิตอาสา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รวมพลัง “CMRU Share” รณรงค์ถนนสีขาวมหาวิทยาลัยสีเขียว

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 9/11/2564

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานนำจิตอาสา ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนในชุมชน จำนวนกว่า 350 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ทางเดินภายในมหาวิทยาลัย สนามกีฬา ที่พักนักศึกษา และทางเดิน ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “CMRU Share” ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย “C Share” คนรุ่นใหม่ มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง (แผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์มีน้ำใจให้ผู้พิการในการใช้รถใช้ถนน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

              ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมบัติ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สอดคล้องกับการประกาศย้ำเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมคนขับรถดีและร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยในปีนี้มีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เห็นความสำคัญ ของการมีน้ำใจต่อผู้พิการและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และในโอกาสสำคัญนี้จึงได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการ ทำความสะอาดทางเดิน บริเวณถนนหนทางภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้สะดวกต่อผู้พิการและคนเดินเท้า พร้อมทั้งเน้นย้ำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้ขับขี่รถและเตือนคนใกล้ตัวให้ไม่ประมาท ป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยการสวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย และเลิกพฤติกรรมเมาแล้วขับ เพื่อลดอัตราการเกิดผู้พิการรายใหม่จากอุบัติเหตุ เริ่มต้นจากการสร้างสำนึกที่ดีตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลสู่ชุมชน เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา