มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำเส้นทางเดิน-วิ่ง และปั่นจักรยาน สร้างเสริมสุขภาพสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ออกกำลังกาย เพื่อเด็กสุขภาพดี

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 17/10/2565

                เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “ออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอสุขภาพดี” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย CMRU MODEL กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหอพักด้านสุขภาพ และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบจักรยานครูเป็นเลิศส่งต่อให้นักศึกษาครูรุ่นน้อง จำนวน 16 คัน โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด และไม้แบดมินตัน จำนวน 20 คู่ ณ หอพักนักศึกษาแม่ริม 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้มีจักรยานใช้สำหรับการเดินทางไปเรียน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ภายในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ

              ในการจัดกิจกรรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน  ศรีสุรักษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหอพัก นักศึกษาครูรักษ์ถิ่น และนักศึกษาผู้พิการ ทีมชาติไทย เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน และร่วมกันปั่นจักรยานตามเส้นทางปั่นจักรยานเข้า - ออก หอพัก ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ