มร.ชม. เชิญชวน ชม.ชิม.ช็อป.เช็คอิน กาดเปิ้งกั๋น

CMRU Faculty : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน | Date and Time : 27/01/2565

         นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินจัดกิจกรรมตลาดนัด เพื่อสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจการค้าให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “กาดเปิ้งกั๋น” ซึ่งหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

         จึงขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจร่วมงาน แอ่วกาดนัดวัฒนธรรม “กาดเปิ้งกั๋น” เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากชุมชนในภาคเหนือ อาทิ อาหารพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง งานหัตถกรรม งานไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่องเขิน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บริการนวดแผนไทย ผู้ประกอบการทุกร้านรับวัคซีนครบ 3 เข็มจัดงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         พร้อมกันนี้ ขอเชิญร่วมสักการะพระพุทธมหาคุณากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5368 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ