Miss Grand แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน มร.ชม. การพัฒนาท้องถิ่นในมิติเชิงภารกิจ

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 2/3/2565

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับพลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานกรรมการ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน นำนางสาวนิชากรณ์ ธาราทิพย์สกุล มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2022 และขวัญใจแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวปรีญารัตน์ ตะธรรมา รองอันดับ 3 มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2022 และนางสาวกุหลาบ อัศวณัฐธัญ รองอันดับ 4 มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2022 เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นในมิติเชิงภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ไก่แม่ฮ่องสอน เมล่อน และโกโก้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่มีเป้าหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองช็อกโกแลต ทั้งนี้มีคณะอาจารย์และนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ สาธิตกระบวนการแปรรูปผลโกโก้ให้เป็นช็อกโกแลต ซึ่งมิสแกรนด์และรองมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอนได้ลงมือผลิตช็อกโกแลต ณ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ