ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น WORKSHOP WATER COLOR FOR YOU 6 ชั่วโมง

CMRU Faculty : ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต | Date and Time : 30/6/2565

             อ.ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Lifelong Learning Centre  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้หลักสูตรการวาดรูปสีน้ำ (ภาพดอกไม้) เพื่อการผ่อนคลายและฝึกสมาธิ WORKSHOP WATER COLOR FOR YOU เรียนรู้เรื่องสีน้ำขั้นพื้นฐาน ฝึกเทคนิคการวาดภาพสีน้ำสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หลักสูตร 6 ชั่วโมง  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพสีน้ำ  อ.ดร.กนิษฐา พวงศรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.course.cmru.ac.th   


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา