มร.ชม. ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 4/5/2565

                 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมพบปะและพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในวันเสารฺ์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom meeting พบการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย  รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การลงทุนในรูปแบบใหม่ "เทรนด์ชีวิต" CONNECT สู่ "เทรนด์ลงทุน" โดยคุณจักรวาลธวัฒน์  วรรณาวงค์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้จัดการแผนกความยั่งยืนองค์กร โลตัสภาคเหนือ บริษัทเอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 09 0027 5578 หรือ ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา