ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR by CMRU 2022 เพิ่มช่องทางการพบผู้ประกอบการ ส่งเสริมการจ้างงาน และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 10/8/2565

         10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันนัดพบแรงงาน” JOB FAIR by CMRU 2022 โดยมีคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ ห้อง 29031 ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ได้พบปะพร้อมสมัครงานทั้ง full time และ part time จากบริษัทและสถานประกอบการกว่า 50 แห่ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาได้ค้นหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ตามความสนใจ

         ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “พนักงานในฝัน” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย ทองคำคูณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด, คุณสมฤทธิ์ ไหคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่แปซิฟิกเวิลด์, คุณกานต์ ฐิติจำเริญพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจภาคเหนือ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), คุณบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดาร์ อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, คุณวธัญญู ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน ผู้แทนจากบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด ร่วมเสวนา มีคุณปรกฤษฏิ์ สายหัสดี ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรสถาบันนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา (INDE) เป็นผู้ดำเนินรายการ


     

            นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ “ลายเซ็นดีมีงานทำ” โดย คุณกานต์ ฐิติจำเริญพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาธุรกิจภาคเหนือ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) การบรรยายหัวข้อ “ขายสินค้าออนไลน์ เริ่มต้นง่าย ๆ ที่ตัวคุณ” โดย “โค้ชตั้ม” คุณยุรนันท์ พลแย้ม เจ้าของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เจ้าของหนังสือ “อยู่บ้าน สร้างเงินล้านด้วย Shopee” และ “Small Order” อยู่บ้านสร้างเงินล้าน ด้วยสินค้านำเข้าจากจีน” และการบรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนจบกับ JOBTOPGUN” โดยคุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษ บริษัท JOBTOPGUN ในการจัดงานได้รับความร่วมมือจากบริษัท / สถานประกอบการ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน ณ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว มีนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ