มร.ชม. ร่วมกับเครือข่ายสมาคมวิจัย IRASEC แห่งประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 15/12/2564

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายสมาคมวิจัย IRASEC แห่งประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทของการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโร่น่า 2019” “Tourism in Times of Pandemic Perspectives from Southeast Asia” ในรูปแบบออนไลน์ (Online Presentation) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานโดย ผู้บริหารจาก 3 สถาบัน ได้แก่ รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายเชโคม ซามูเอล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความ จำนวน 16 บทความ จากหลายประเทศ  และมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 96 คน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา