ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS CMRU 2021 ART EDUCATION 60”

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 15/12/2564

                    ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS CMRU 2021 ART EDUCATION 60” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธุ์ 2564 ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 36 คน สาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผลงานสร้างสรรค์จำนวนทั้งสิ้น 56 ผลงาน ทั้งผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง หนังสือ ภาพประกอบ โปสเตอร์ให้ความรู้แสดงขั้นตอนการสร้างสรรค์แบบ ที่จะสร้างความรู้และเข้าใจในกระบวนการทำงานยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจอีกด้วย

Memilih penyedia mesin slot online terbaik di Indonesia memang tidak mudah. Terutama untuk pemula. Banyak yang masih bingung dalam menentukan penyedia mesin slot online terbaik dan terpercaya. Oleh karena itu, para bandar harus selalu berhati-hati dalam memilih provider yang benar-benar terbaik dan dapat dipercaya dalam permainan sehari-hari.

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki pemain mesin slot online adalah memahami penyedia yang andal. Selain itu ada banyak juga permainan judi seperti poker online dan ceme online yang pastinya bisa anda mainnkan di situs siapslot.

 

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา