ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มร.ชม. ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการใหม่รองรับนักศึกษา

CMRU Faculty : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ | Date and Time :

    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้หารือถึงแผนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึง การพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษา ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5388 5560

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา