วจก. มร.ชม. - เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและใบของต้นพญาสัตบรรณ

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 10/12/2564

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสือ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและใบของต้นพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris L.)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและใบของต้นพญาสัตบรรณ ร่วมแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากกลิ่นของดอกพญาสัตยบรรณ และเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน  ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย