มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of California สหรัฐอเมริกา

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 18 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Wei-Ti Chen , School of Nursing, University of California สหรัฐอเมริกา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อหารือและดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกัน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา