ผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 24/01/2565

      NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคเหนือตอนบน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะทำเล่มรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในปีที่ผ่านมา สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของ PDF ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที https://www.facebook.com/SIDCMRU/ หรือ https://www.adicet.cmru.ac.th

 

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย