เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ วิทยาลัย ตอบแบบเช็คสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 22/11/2564

????กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ วิทยาลัย ตอบแบบเช็คสุขภาพใจ ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN เพื่อเช็คสุขภาพใจว่าความเครียดอยู่ในระดับใด และความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โควิด -19
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน QR CORD
????ตามลิงค์นี้ --> https://checkin.dmh.go.th/organization/register.php...

*นักศึกษา ที่ตอบแบบประเมิน จะได้รับหน่วยกิจกรรม 0.5 หน่วย โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อนักศึกษา
????ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

 

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ