ประชาสัมพันธ์ หอพักนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวียงบัว 1 และหอพัก ศูนย์แม่ริม

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 21/05/2564

                  ประชาสัมพันธ์ หอพักนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวียงบัว 1 (อยู่บริเวณศูนย์เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่) และหอพัก ศูนย์แม่ริม (อยู่บริเวณศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่) ราคาถูกสะอาด ประหยัด ปลอดภัย

????สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก ได้ที่เบอร์ 062-479-1280 หรือ inbox : https://www.facebook.com/dormitory.cmru/ ????

    โดยหอพักนักศึกษา มีการกำหนดราคาห้องพัก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศกึษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2563-2564

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ