มหกรรมตลาดกาแฟแม่ฮ่องสอน กาเเฟดีที่ป่าของพ่อ

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 28/10/2564

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

         เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 อาจารย์วินัย ไชยวงศ์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมเปิดงานเวทีเสวนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการปลูกกาเเฟอย่างไรที่ผู้ชื้อต้องการ ในงานมหกรรมตลาดกาแฟแม่ฮ่องสอน กาเเฟดีที่ป่าของพ่อ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดกาแฟ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพกาแฟแม่ฮ่องสอนเป็นกาแฟพิเศษ เน้นการเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลกในงานมีการออกบูธชิมกาแฟฟรี /กิจกรรมทดสอบรสชาติกาแฟ /การเจรจาตกลงซื้อขายกาแฟโดยใช้วิธีตกลงหรือวิธีประมูลราคา / และการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกกาแฟอย่างไรที่ผู้ซื้อต้องการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าจำนวน กว่า10,000 ไร่ เกษตรกรจำนวน กว่า 2,000 ราย ผลผลิตปีละ กว่า 1,000 ตัน สร้างรายได้กว่า1,000 ล้านบาท

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

Memilih penyedia mesin slot online terbaik di Indonesia memang tidak mudah. Terutama untuk pemula. Banyak yang masih bingung dalam menentukan penyedia mesin slot online terbaik dan terpercaya. Oleh karena itu, para bandar harus selalu berhati-hati dalam memilih provider yang benar-benar terbaik dan dapat dipercaya dalam permainan sehari-hari.

Salah satu keterampilan yang harus dimiliki pemain mesin slot online adalah memahami penyedia yang andal. Selain itu ada banyak juga permainan judi seperti poker online dan ceme online yang pastinya bisa anda mainnkan di situs siapslot.

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย