โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรขนมพริกคั่วงาสร้างรายได้

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 28/10/2564

             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน “หลักสูตรขนมพริกคั่วงาสร้างรายได้” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา การวิจัย