อบรมเชิงปฏิบัติการ OKR (Objectives and Key Results)

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 28/10/2564

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน             

            เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร้จด้วย : OKR (Objectives and Key Results) " โดยมีอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัดจินดา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียน235 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา